Naschoolse opvang

 

Elke volle schooldag is er in de kleuterschool opvang tot 18 uur ; zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere afdeling.

De opvangmama (tante Rita) begeleidt de leerlingen van de lagere afdeling tot aan de kleuterschool.

De vergoeding vanaf 16 uur bedraagt € 0,30 per kwartier.

We vragen uw kinderen op tijd te komen halen!

Tevens is er voor de leerlingen vanaf het vierde leerjaar mogelijkheid tot het volgen van studie in de lagere school.

De studie start om 16.10 uur tot 17.00 uur.  Na de studie is geen opvang voorzien.